Veel werk aan ankerlier

Een groot opknapproject aan boord van de Noordzee omvatte het opnieuw in de verf zetten van de ankerlier en het indien nodig repareren hiervan. Gestart is in februari met het vetvrij maken van de lier. Om onafhankelijk van de weersomstandigheden te kunnen doorwerken, werd over het voorschip een tent geplaatst.

Bij het demonteren kwam aan het licht dat beide lagers van de drijfstangen aan de lierzijde behoorlijk waren uitgelopen. Bekeken wordt of hier iets aan kan worden gedaan.

Inmiddels zijn de drijfstangen ontvet gestraald en in de zwarte primer gezet. Verder kregen diverse andere onderdelen, waaronder de schaarboog van de omkeerbeweging, onderhoud. De krukas van de ankerlier werd door Dieselservice Emmeloord onder handen genomen.

Het armen- en benenwerk met excentrieken is inmiddels gereed, het is gestraald en daarna in de primer gezet. Dit laatste is ook met de schaar gebeurd. Daarna stond het parallel maken van de loopvlakken in de schaarboog en het opheffen van de speling in het schaarblokje op stapel.

Veel tijd ging zitten in het verwijderen van de schijven met krukpennen. Deze moesten met een pers van de krukas worden gehaald en bleken zich niet zomaar gewonnen te geven. Ondertussen zijn de schijven naar de slijper geweest en opnieuw geïnstalleerd. Verder is de krukas nauwkeurig opgemeten en in de primer gezet en is de eerste laklaag op de lier aangebracht.

In juni is de aansluiting van de ankerlier vanaf de stoomketel aangepakt. Nadat eerder al de krukpennen waren geslepen, worden nu de lagers aangepast. Verder werden de bussen op de draaibank naar de maat van de lagers rondgemaakt. Deze maand zijn ook diverse onderdelen overhaald en geconserveerd en is een kapotgevroren deel van de ankerlierleiding vervangen.

Pin It on Pinterest