Nieuwe ketel

De omvangrijke restauratie begint in 2017 met het zoeken naar een geschikte stoomketel om de afgekeurde ketel te vervangen. Gelukkig is de nog in goede staat verkerende ketel uit de in 2016 gesloopte drijvende bok Ajax (zie foto) beschikbaar voor de Noordzee.
Deze ketel is gebouwd bij de bekende ketelbouwer Ten Horn uit Veendam in 1963. Hij is geheel gelast, heeft één vuurgang, een verwarmd oppervlak van 80 m2 en is ontworpen voor een werkdruk van 13 Bar. Tot het moment van sloop van de bok heeft de ketel vrijwel aaneengesloten onder stoom gestaan.

Er is gedurende het werkzame leven veel onderhoud aan de ketel verricht. Tevens is er goed aandacht geweest voor waterbehandeling. Dit heeft er voor gezorgd dat de ketel in een perfecte staat is gebleven en met een geldige keuring van Lloyd’s uit de bok is gehaald. Vervolgens heeft de ketel in een droge opslag gestaan.

Op 1 november 2017 wordt de ketel uit de opslag gehaald en overgebracht naar ketelbouwbedrijf Cal Trading in Nieuwkoop. Daar worden werkzaamheden uitgevoerd om de stoominstallatie weer naar kolenstook terug te bouwen, en er wordt een isolatiemantel aangebracht. Alle appendages worden nagezien en zo nodig voorzien van een nieuw certificaat. Er wordt een plan gemaakt om de ketel in de Noordzee te plaatsen. De planning is afhankelijk van het verloop van de acties om de financiën voor het vervolg van het restauratietraject te verwerven.

Pin It on Pinterest