Link voor werving vrienden

Diverse initiatieven zijn ontplooid om de vriendenstichting van de Noordzee meer body te geven. Inmiddels hebben deze acties al wel een aantal nieuwe vrienden opgeleverd, maar nog niet voldoende. Daarom een oproep om mensen die de Noordzee een warm hart toedragen te motiveren om zich als vriend aan te melden. Dit kan via de link naar de sponsorpagina op onze website. Graag deze link zoveel mogelijk delen.

Pin It on Pinterest