Documentatie steeds uitgebreider

Het naslagwerk met documentatie over de Noordzee neemt in omvang steeds verder toe. Naast alle handleidingen van de aan boord geplaatste apparatuur wordt nu gewerkt aan naslagwerken voor de uit te voeren werkzaamheden in de machinekamer en het ketelruim. Zo is bijvoorbeeld de hele procedure voor het opstoken nauwkeurig beschreven.

Door een van de vrijwilligers is een grote prestatie geleverd door het complete leidingsysteem van de Noordzee op tekening te zetten, waarbij ook alle afsluiters in categorieën zijn ingedeeld en genummerd. In de machinekamer en het ketelruim werden vervolgens de ruim 100 aanwezige afsluiters voorzien van genummerde messing penningen. De nummers zijn in de penningen gegraveerd. Hiervoor is een speciale mal gemaakt waarin de te graveren penningen konden worden gelegd. De nummering correspondeert met de afsluiter nummers op de eerder gemaakte leidingschema’s.

Alle documenten worden gebundeld in een map die als leidraad gaat dienen voor het uitvoeren van bepaalde procedures.

Pin It on Pinterest