ANBI STATUS

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling

Officiële naam organisatie

St. Stoomsleepboot Noordzee is ingeschreven als ANBI op de website en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is. Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 850049647

Contactgegevens

St. Stoomsleepboot Noordzee
Willemsoord 73
1781 AS Den Helder
Telefoon 06-53795508
e-mail: stoomsleepbootnoordzee@gmail.com
Kamer van Koophandel: 51491419
IBAN: NL18 RABO 01598 81048

Doelstelling

De Stichting Stoomsleepboot Noordzee stelt zich ten doel het verwerven, restaureren en conserveren van de Stoomsleepboot Noordzee, teneinde dit vaartuig als museumvaartuig voor de toekomst te behouden en aan het publiek in werkende conditie te tonen.

Bestuurssamenstelling

Monnie de Vries – Voorzitter
Paul Schaap – Secretaris
Jan Bleeker. – Penningmeester

Algemene bestuursleden

Boudewijn Nossin
Monika Jongert

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding

Jaaroverzichten

jaarverslag

Beleidsplan 2020

In 2020 hopen we de volledige restauratie van de Noordzee te voltooien. We willen de komende jaren weer deelnemen aan evenementen, zoals Dort in Stoom en Sail Amsterdam. Daar we deel uitmaken van de schepencollectie van de Museumhaven Willemsoord, zal ons schip ook door de toeristen in Den Helder te bezichtigen zijn. We gaan educatieprogramma’s ontwikkelen voor scholieren en studenten. We laten zien hoe de restauratie heeft plaatsgevonden. Wat behelst de techniek van stoom en het belang hiervan voor de industriële revolutie. Wat moet er allemaal gebeuren om de boot onder stoom te laten varen. Waarom wij de boot opstoken op de milieuvriendelijke brandstof GTL. De voor de restauratie toegezegde gelden zijn voldoende om de begrote restauratie en educatieplannen uit te voeren. Daarnaast vormt de opbrengst van onze crowdfundingsactie, samen met de inkomsten uit evenementen, waar we aanwezig zullen zijn en vaarten met passagiers mogen maken, een basis voor dekking van de vaste lasten om de stoomboot de komende jaren in de vaart te houden. Tevens mogen we ook op donaties rekenen van de Vrienden van de Stoomsleepboot Noordzee en de ongebreidelde kosteloze inzet van onze vrijwilligers.

Actueel verslag 2022.

Noordzee feestelijk verlicht
Rond de afgelopen jaarwisseling was Museumhaven Willemsoord met alle feestelijk verlichte monumentale schepen weer een publiekstrekker van formaat. Ook de Noordzee was verlicht en kon, prominent afgemeerd voor restaurant Stoom, door passanten beslist niet over het hoofd worden gezien. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn de restauratiewerkzaamheden aan boord van de Noordzee onverstoord doorgegaan.

download het hele verslag

Houd Stoomsleepboot Noordzee onder stoom!

Het onderhouden van dit prachtige erfgoed kost veel tijd en geld. Een team van vrijwilligers is dan ook geregeld aanwezig om noodzakelijk onderhoud aan het schip uit te voeren. Zonder goede materialen lukt dit echter niet en daar hebben we veel geld voor nodig.

Steun ons met een eenmalige donatie of word vriend... en we blijven in de vaart... Bedankt!

Pin It on Pinterest