ANBI


ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling

Officiële naam organisatie

St. Stoomsleepboot Noordzee is  ingeschreven als ANBI op de website en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is. Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 850049647

Contactgegevens

St. Stoomsleepboot Noordzee
Zuiderweg 1
1676 GN Twisk
Telefoon 0227-547575
?e-mail: stoomsleepbootnoordzee@gmail.com
?Kamer van Koophandel: 51491419
?IBAN: NL18 RABO 01598 81048

Doelstelling

De Stichting Stoomsleepboot Noordzee stelt zich ten doel het verwerven, restaureren en conserveren van de Stoomsleepboot Noordzee, teneinde dit vaartuig als museumvaartuig voor de toekomst te behouden en aan het publiek in werkende conditie te tonen.

Bestuurssamenstelling

Monnie de Vries – Voorzitter
Monika Jongert – Secretaris
Jan Bleeker. – Penningmeester

Algemeen lid

Boudewijn Nossin
Paul Schaap

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

De ketel is afgekeurd en moet vervangen worden. Tevens moet groot onderhoud worden uitgevoerd. Er zijn kontakten gelegd met de Museumhaven Willemsoord. Doel wordt om te onderzoeken of de Noordzee een ligplaats kan krijgen in de Museumhaven Willemsoord in Den Helder en mede m.b.v. medewerkers van de museumhaven weer in de vaart kan worden gebracht.?Het verkrijgen van gelden via fondsen en bedrijven, die ons willen ondersteunen om de restauratie uit te voeren.

Actueel verslag activiteiten.

Gesprekken met de museumhaven hebben positief uitgepakt. Er wordt besloten de Noordzee naar Den Helder te brengen en de thuishaven te wijzigen in Den Helder. Er is een subsidieaanvraag opgesteld naar de bankgiroloterij. Daarnaast wordt bekeken of er in samenwerking met de museumhaven een aanvraag voor het Waddenzeefonds kan worden gemaakt. Elders in het land is gekeken of er mogelijkheden zijn om een bestaande ketel over te plaatsen naar de Noordzee.

Jaaroverzicht St.Stoomsleepboot Noordzee 2017 (Download)
Jaaroverzicht St.Stoomsleepboot Noordzee 2016 (Download)

© Copyright stoomsleepbootnoordzee - webdevelopment Frenda Websolutions