ANBI STATUS

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling

Officiële naam organisatie

St. Stoomsleepboot Noordzee is ingeschreven als ANBI op de website en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is. Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 850049647

Contactgegevens

St. Stoomsleepboot Noordzee
Zuiderweg 1
1676 GN Twisk
Telefoon 0227-547575
e-mail: stoomsleepbootnoordzee@gmail.com
Kamer van Koophandel: 51491419
IBAN: NL18 RABO 01598 81048

Doelstelling

De Stichting Stoomsleepboot Noordzee stelt zich ten doel het verwerven, restaureren en conserveren van de Stoomsleepboot Noordzee, teneinde dit vaartuig als museumvaartuig voor de toekomst te behouden en aan het publiek in werkende conditie te tonen.

Bestuurssamenstelling

Monnie de Vries – Voorzitter
Monika Jongert – Secretaris
Jan Bleeker. – Penningmeester

Algemeen lid

Boudewijn Nossin
Paul Schaap

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding

Jaaroverzichten

Beleidsplan 2020

In 2020 hopen we de volledige restauratie van de Noordzee te voltooien. We willen de komende jaren weer deelnemen aan evenementen, zoals Dort in Stoom en Sail Amsterdam. Daar we deel uitmaken van de schepencollectie van de Museumhaven Willemsoord, zal ons schip ook door de toeristen in Den Helder te bezichtigen zijn. We gaan educatieprogramma’s ontwikkelen voor scholieren en studenten. We laten zien hoe de restauratie heeft plaatsgevonden. Wat behelst de techniek van stoom en het belang hiervan voor de industriële revolutie. Wat moet er allemaal gebeuren om de boot onder stoom te laten varen. Waarom wij de boot opstoken op de milieuvriendelijke brandstof GTL. De voor de restauratie toegezegde gelden zijn voldoende om de begrote restauratie en educatieplannen uit te voeren. Daarnaast vormt de opbrengst van onze crowdfundingsactie, samen met de inkomsten uit evenementen, waar we aanwezig zullen zijn en vaarten met passagiers mogen maken, een basis voor dekking van de vaste lasten om de stoomboot de komende jaren in de vaart te houden. Tevens mogen we ook op donaties rekenen van de Vrienden van de Stoomsleepboot Noordzee en de ongebreidelde kosteloze inzet van onze vrijwilligers.

Actueel verslag 2019.

Er is een ketel gevonden, die ter vervanging van de oude ketel kan worden geïnstalleerd. Inmiddels hebben een aantal fondsen, het Waddenfonds, Provincie NH, Mondriaan, Prins Bernhard Cultuurfonds, Zabawas en Diorapthe toegezegd de restauratie financieel te ondersteunen. Daarnaast is er een crowdfundingsactie gehouden. In 2019 is er door een aantal vrijwilligers hard aan de restauratie gewerkt. De oude ketel is verwijderd. Op 15 mei is de nieuwe ketel geplaatst. Op 16 april is de stoomsleepboot droog gezet op de helling van Damen Shipyards. Het onderwaterschip is gekeurd en geconserveerd. In het weekend van 21-23 juni is de ketel opgestookt tot 8 bar. Het opstoken is gedaan met de milieuvriendelijke brandstof GTL. Dus er waren geen zwarte rookpluimen meer boven de schoorsteen te zien. Op 25 juni is de eerste korte vaartocht door de museumhaven gemaakt naar de werf van Damen voor de noodzakelijke slingerproef. We hebben de volledige CVO certificaten gekregen en de ketel is door Lloyds goedgekeurd. Op donderdag 8 augustus is de Maidentrip van Den Helder naar de voormalige thuishaven in Medemblik gemaakt. Hier is deelgenomen aan de Westfriese Waterweken. Op 12 augustus zijn we weer zonder problemen teruggevaren naar Den Helder. Hier zijn we weer verder gegaan met de restauratie van de sleepboot.

Houd Stoomsleepboot Noordzee onder stoom!

Het onderhouden van dit prachtige erfgoed kost veel tijd en geld. Een team van vrijwilligers is dan ook geregeld aanwezig om noodzakelijk onderhoud aan het schip uit te voeren. Zonder goede materialen lukt dit echter niet en daar hebben we veel geld voor nodig.

Steun ons met een eenmalige donatie of word vriend... en we blijven in de vaart... Bedankt!

Pin It on Pinterest